הטכנולוגיה בשימוש הפדגוגיה, או לשכוח מהשעון, לשכוח מהטלפון

טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה

הרגל הוא לנו בחיינו שהטכנולוגיה רצה בעוד כל יתר תחומי הדעת נשרכים מאחור. ביכולתה של טכנולוגיה פורצת דרך לפתור בעיות שונות, אך היא גם טומנת בחובה את זרעי המשבר והפורענות בתחומים הכרוכים עמה בקשר בל ינתק. מקומו של החינוך לא נפקד מתבנית הקונפליקט הבסיסית הזו. ומערכת שעוצבה בימים עברו מאוכלסת כיום במורים ותלמידים מזן אחר.