פיתוח אסטרטגית נוכחות באינטרנט

יצירת נוכחות באינטרנט, עסקית וארגונית,  הופכת להיות צעד הכרחי כמעט עם העלייה המתמדת בתפקיד שממלא האינטרנט עבור רבים מאיתנו. שימוש אפקטיבי בכלים העומדים לרשותנו באינטרנט מחייב עבודת הכנה קפדנית, ניתוח הצרכים הארגוניים, היעדים והמטרות ובחינת הדרכים השונות בהן ניתן לנקוט במטרה להשיג את מרב היעדים. ישנם כמה גורמים המשפיעים על כל צעד שלנו במדיה האינטרנטית, […]